SKOOPI:s medlemmar är arbetsintegrerande sociala företag i Sverige.

10 fördelar med medlemskap:

  • Nyheter om det senaste via våra digitala Nyhetsbrev och medlemsnytt
  • Vara med i uppbyggandet av SKOOPI-regioner
  • Vara med i utvecklingsarbetet av ASF i framtiden
  • Deltagande i gemensamma projekt
  • Medlemserbjudanden i form av rabatt på varor och tjänster från våra medlemmar
  • Gemensamma fortbildningsmöjligheter
  • Hjälp och stöd i frågor om ASF
  • Delta i certifiering av ASF – ni kvalitetssäkrar er verksamhet
  • Skapar partnerskap och samverkan med andra aktörer
  • Stötta vårt opinionsbildande arbete, regionalt, nationellt och internationellt

Det finns även möjlighet att bli stödmedlem. Stödmedlemmar inbjuds till SKOOPI:s årsstämma och får regelbundet information om SKOOPI:s verksamhet.

Medlemsavgifter:

Medlemsföretag: 1 250 kronor.
Stödmedlem, enskild person: 250 kronor
Stödmedlem, företag/organisation: 1 500 kronor

Här är det digitala ansökningsformuläret för att bli medlem i SKOOPI: Digital ansökan: Medlem

Som stödmedlem kan ni vara privatperson, organisation eller företag som vill stödja SKOOPIs verksamhet. Här finns digital ansökan: Digital ansökan: Stödmedlem

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta gärna verksamhetsledaren.  

KFO avslutar möjlighet till gruppmedlemskap från 1 januari 2020

SKOOPI har under många år erbjudit er medlemmar en lägre avgift och service kring gruppmedlemsskapet hos KFO. Då KFO avslutar möjligheten till gruppmedlemskap från och med den 1 januari 2020 behöver vi informera er om detta. Skälen handlar bland annat om juridiska frågetecken men framförallt om likabehandlingen – att KFO inte gör skillnad på medlemmar.

Hur påverkar det dig?

Den 1 januari 2020 övergår ditt gruppmedlemskap i ett ordinarie medlemskap och du betalar en årlig, individuell medlemsavgift som baserar sig på verksamhetens årslönesumma. Här kan du läsa mer om avgifterna till KFO: https://www.kfo.se/medlemskap/ekonomi/

Förbättringar för fler

KFO jobbar hela tiden för att göra arbetsgivarlivet bättre för dig som är medlem. Just nu sätts många förbättringar igång samtidigt. Till exempel blir kostnaderna för dina pensionsplaner och försäkringslösningar betydligt lägre. Det nya försäkringsavtalet blir också enklare att administrera.

En nyhet är att även tidsbegränsade anställda (som ibland kallas visstidsanställda eller projektanställda) omfattas av avtalet, vilket betyder att i princip alla medarbetare omfattas av omställningsgarantin. Inte bara de tillsvidareanställda.

Mejla frågor direkt till: jan.eden@kfo.se